Nytt forkurs i ISTDP i Drammen med oppstart i Oktober 2018

Vi starter opp nytt forkurs (3 +2 dager) i ISTDP i Drammen i 2018, og det er nå åpent for søknader. Kurset er obligatorisk for deltakelse på den 3-årige videreutdanningen i ISTDP, og det vil bli satt opp påfølgende videreutdanning våren 2019 ved tilstrekkelig antall deltakere. NB: Det er et begrenset antall plasser og påmelding er bindende. Datoer: 1. samling 15.-17. oktoberi, 2018 (3 dager). 2. samling 12.-13 november, 2018 (2 dager)

/ read more

Advanced ISTDP training program i Norge med oppstart mars 2018

NI-ISTDP har gleden av å invitere dere som har gjennomført 3-årig videreutdanning/spesialistprogram i ISTDP til advanced training i form av det vi har kalt nivå 1 og 2. Du velger selv hvilket nivå som best passer for deg i din videre utvikling. Du kan ta nivå 1 før du tar nivå 2, eller du kan gå direkte til nivå 2. Du melder deg kun på ett av programmene og det

/ read more

Nytt forkurs i ISTDP i Bergen juni 2018

Vi starter opp nytt forkurs (3 +2 dager) i ISTDP i Bergen i 2018, og det er nå åpent for søknader. Kurset er obligatorisk for deltakelse på den 3-årige videreutdanningen i ISTDP, og det vil bli satt opp påfølgende videreutdanning høsten 2018 ved tilstrekkelig antall deltakere. NB: Det er et begrenset antall plasser og påmelding er bindende. Datoer: 1. samling; 06. – 08. juni 2018 (3 dager). 2. samling; 28.

/ read more

Nytt forkurs i ISTDP i Drammen våren 2018

Vi starter opp nytt forkurs (3 +2 dager) i ISTDP i Drammen, og det er nå åpent for søknader. Kurset er obligatorisk for deltakelse på den 3-årige videreutdanningen i ISTDP, og det vil bli satt opp påfølgende videreutdanning høsten 2018. NB: Det er et begrenset antall plasser og påmelding er bindende. Datoer: Mandag 14.- onsdag 16. mai 2018 og mandag 11. – tirsdag 12. juni 2o18. Tidspunkt: kl 09.00 –

/ read more

Spesialitet i psykoterapi for psykologer

Forkurset og videreutdanningen er godkjent som spesialitet i psykoterapi gjennom Norsk Psykologforening, og som ved andre utdanningstilbud er det noen tilleggskrav. Tilleggskravene er; a) 80 timer veiledning individuelt eller i gruppe på inntil fire stk hos veileder ved NI-ISTDP b) Godkjent spesialistoppgave (https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i-klinisk-psykologi-gammel-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-skriftlig-arbeid) c) Relevant praksis (https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/reglement-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning) d) Det er ikke krav til egenterapi Det kan leses mer om dette på https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/spesialiteten-i-psykoterapi    

/ read more

6. Norske fordypningsseminar i ISTDP med Dr. Abbass og Norsk Institutt for ISTDP i Drammen 12. – 14. april 2018

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) i arbeid med komplekse traumetilstander Komplekse traumetilstander kjennetegnes typisk av alvorlige traumer i tidlige leveår, og innebærer en svekket kapasitet til å tåle følelser, nærhet og vonde minner. I det psykoterapeutiske arbeidet med mennesker med komplekse traumetilstander vil behandlere typisk oppleve en vanskelig balansegang mellom å aktivere og nedregulere pasientens følelsesmessige aktivering. Det vil i de fleste behandlingsforløp være nyttig å kunne identifisere pasienters toleransevindu for minner, følelser og nærhet, samt

/ read more

Nytt forkurs i ISTDP i Drammen høsten 2017

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP i Drammen høsten 2017. Forkurset er på 5 dager(3+2) i våre kurslokaler i Drammen sentrum. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram/spesialistutdanning. Datoer: 1. samling 18. – 20. oktober, 2017 (3 dager). 2. samling 30 november – 01. desember, 2017 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: Psykologspesialistene Jonas Sharma-Bakkevig og Bernt Langvasbråten fra Norsk Institutt for ISTDP.Forkus og videreutdanning ISTDP Drammen

/ read more

Forkurs og videreutdanning ISTDP i Drammen vår 2017

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP i Drammen våren 2017. Forkurset er på 5 dager(3+2) i våre kurslokaler i Drammen sentrum. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram/spesialistutdanning. Datoer: samling 26. – 28. april 2017 (3 dager) samling 1. – 2. juni 2017 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: Psykologspesialistene Roger Sandvik Hansen og Filip Myhre fra Norsk Institutt for ISTDP. Forkus og videreutdanning ISTDP Drammen

/ read more

Det 5. norske fordypningsseminar i Davanloo’s ISTDP med Dr. Allan Abbass og Norsk Institutt for ISTDP (NI-ISTDP) i Drammen Teater 11. – 13. Mai 2017.

Press Here for information in english and registration from abroad. Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for behandlingsresistente depresjoner Opp mot halvparten av alle pasienter med depressive lidelser får ikke effekt av terapi eller psykofarmaka. Som behandlere møter vi ofte mennesker som sitter fast i håpløshet, passivitet eller mønstre av selvdestruktivitet som kan oppleves umulig å snu. Å forsøke å trekke noen ut av en slik posisjon, eller å sitte med ansvaret for

/ read more

Forkurs og videreutdanning i ISTDP i Trondheim 2017

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP Trondheim i 2017. Forkurset er på 5 dager(3+2) sentralt lokalisert i Trondheim. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram/spesialistutdanning. Datoer: samling 15. – 17. februar 2017 (3 dager) samling 16. 0g 17. mars 2017 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: 2 veiledere fra Norsk Institutt for ISTDP. forkus-og-videreutdanning-istdp-trondheim-5 Har du vanskeligheter med å få åpnet pdf filen på iPhone eller

/ read more
Page 1 of 212»