Archive for October, 2013

Norsk institutt for ISTDP

Norsk institutt for ISTDP

Norsk institutt for ISTDP tilbyr videreutdanning i ISTDP til leger og psykologer samt veiledning, kurs og presentasjoner. Institituttet samarbeider med Institute for ISTDP Training and Research i Washington og Allan Abbass i Canada

/ read more

Institute for ISTDP Training and Research

Institute for ISTDP Training and Research

Vår samarbeidspartner i Washington som drives av Jon Frederickson.

/ read more