Archive for 2015

NB! Fulltegnet. Forkurs og videreutdanning i ISTDP i Drammen høsten 2016

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP høsten 2016. Forkurset er på 5 dager(3+2) sentralt lokalisert i Drammen i NI-ISTDP sine kurslokaler. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram. Datoer: 1. samling 05. – 07. oktober 2016 (3 dager). 2. samling 12. og 13. desember 2016 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: Psykologspesialist og 1. amanuensis Ole A. Solbakken og psykologspesialist Bernt Langvasbråten. Forkus og videreutdanning ISTDP

/ read more

Forkurs og videreutdanning i ISTDP i Tromsø 2016

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP vår 2016. Forkurset er på 5 dager(3+2) sentralt lokalisert i Tromsø. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram. Datoer: 1. samling 27. -29. april 2016 (3 dager). 2. samling 1.-2. juni 2016 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: Psykologspesialist Roger Sandvik Hansen og en annen av instituttets veiledere. Forkus og videreutdanning i Tromsø våren 2016 Har du vanskeligheter med å

/ read more

Spesialistprogram i ISTDP for psykologer godkjent av NPF

Spesialistprogram i ISTDP for psykologer godkjent av NPF

Da har Norsk Institutt for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (NI-ISTDP) fått godkjent sin 3,5-årige videreutdanning for spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi. Den nye spesialistutdanningen som nå er godkjent består av dagens 3,5-årige videreutdanning + 80 timer fordypningsveiledning i ISTDP. De 80 timene fordypningsveiledning vil bli organisert av NI-ISTDP som veiledningssamlinger i gruppe på maksimalt 4 deltagere mellom videreutdanningssamlingene. Den nye spesialistutdanningen i ISTDP tilsvarer kravene om 160 timer kurs, 100

/ read more

Forkurs i ISTDP i Trondheim høst 2015

Norsk institutt for ISTDP arrangerer nytt forkurs i ISTDP høsten 2015. Forkurset er på 5 dager(3+2) sentralt lokalisert i Trondheim. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram. Datoer: samling 21.-23. oktober 2015 (3 dager). samling 12.-13. november 2015 (2 dager) Veiledere: Psykologspesialist Roger Sandvik Hansen og psykolog Filip Myhre. Invitasjon forkurs og videreutdanning ISTDP Trondheim 4, høst 2015 Har du vanskeligheter med å få åpnet pdf filen på iPhone

/ read more

Forkurs i ISTDP i Drammen høst 2015

Norsk institutt for ISTDP arrangerer nytt forkurs i ISTDP høsten 2015. Forkurset er på 5 dager(3+2) og holdes i instituttets lokaler i Nedre Storgate 20, 3 etg. i Drammen. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram. Datoer: samling 07.-09. oktober 2015 (3 dager). samling 12.-13. november 2015 (2 dager) Veiledere: Psykologspesialistene Jonas Sharma-Bakkevig og Bernt Langvasbråten. Invitasjon forkurs og videreutdanning ISTDP Drammen 4, høst 2015 Har du vanskeligheter med

/ read more