Archive for August, 2015

Spesialistprogram i ISTDP for psykologer godkjent av NPF

Spesialistprogram i ISTDP for psykologer godkjent av NPF

Da har Norsk Institutt for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (NI-ISTDP) fått godkjent sin 3,5-årige videreutdanning for spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi. Den nye spesialistutdanningen som nå er godkjent består av dagens 3,5-årige videreutdanning + 80 timer fordypningsveiledning i ISTDP. De 80 timene fordypningsveiledning vil bli organisert av NI-ISTDP som veiledningssamlinger i gruppe på maksimalt 4 deltagere mellom videreutdanningssamlingene. Den nye spesialistutdanningen i ISTDP tilsvarer kravene om 160 timer kurs, 100

/ read more