Archive for September, 2016

Forkurs og videreutdanning i ISTDP i Trondheim 2017

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP Trondheim i 2017. Forkurset er på 5 dager(3+2) sentralt lokalisert i Trondheim. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram/spesialistutdanning. Datoer: samling 15. – 17. februar 2017 (3 dager) samling 16. 0g 17. mars 2017 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: 2 veiledere fra Norsk Institutt for ISTDP. forkus-og-videreutdanning-istdp-trondheim-5 Har du vanskeligheter med å få åpnet pdf filen på iPhone eller

/ read more

3. Danish ISTDP Immersion with Dr. Abbass: Keeping up the pressure in ISTDP: Assessment and treatment of the highly resistant client

January 26 – 28, 2017 at Bryggen Kulturhus, Copenhagen The majority of all psychotherapy clients do not benefit sufficiently from psycho-pharmacology or psychotherapies, such as manualized CBT, or traditional psychoanalytic therapy. Thus treatment resistance is very common. Many patients continue to suffer from their symptoms, relational difficulties, and self-defeating behaviors, which destroy their efforts to benefit from psychotherapy. This resistance is common, costly and frustrating to health care providers, and

/ read more

4. Norske fordypningsseminar i D-ISTDP med Dr. Abbass 26.-28 mai 2016 i Drammen

ISTDP – hvordan behandle pasienter med høy grad av motstand   Om du opplever problemer underveis i påmelding eller ikke får kvittering på sms til slutt så kontakt instituttet her (PS! Instituttets utdanningskandidater er allerede påmeldt) Jo mer klinisk erfaring vi får, jo tydeligere er det at vi ikke alltid lykkes i å hjelpe pasientene med å bedre deres fungering, symptomer, selvfølelse og vansker i møte med andre. Psykoterapi er et

/ read more