Archive for December, 2017

6. Norske fordypningsseminar i ISTDP med Dr. Abbass og Norsk Institutt for ISTDP i Drammen 12. – 14. april 2018

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) i arbeid med komplekse traumetilstander Komplekse traumetilstander kjennetegnes typisk av alvorlige traumer i tidlige leveår, og innebærer en svekket kapasitet til å tåle følelser, nærhet og vonde minner. I det psykoterapeutiske arbeidet med mennesker med komplekse traumetilstander vil behandlere typisk oppleve en vanskelig balansegang mellom å aktivere og nedregulere pasientens følelsesmessige aktivering. Det vil i de fleste behandlingsforløp være nyttig å kunne identifisere pasienters toleransevindu for minner, følelser og nærhet, samt

/ read more