Archive for August, 2018

Nytt forkurs i ISTDP i Drammen med oppstart i Oktober 2018

Vi starter opp nytt forkurs (3 +2 dager) i ISTDP i Drammen i 2018, og det er nå åpent for søknader. Kurset er obligatorisk for deltakelse på den 3-årige videreutdanningen i ISTDP, og det vil bli satt opp påfølgende videreutdanning våren 2019 ved tilstrekkelig antall deltakere. NB: Det er et begrenset antall plasser og påmelding er bindende. Datoer: 1. samling 15.-17. oktoberi, 2018 (3 dager). 2. samling 12.-13 november, 2018 (2 dager)

/ read more