Norsk institutt for ISTDP

Norsk institutt for ISTDP tilbyr videreutdanning i ISTDP til leger og psykologer samt veiledning, kurs og presentasjoner. Institituttet samarbeider med Institute for ISTDP Training and Research i Washington og Allan Abbass i Canada

Leave a Reply