Spesialistprogram i ISTDP for psykologer godkjent av NPF

Da har Norsk Institutt for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (NI-ISTDP) fått godkjent sin 3,5-årige videreutdanning for spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi.

Den nye spesialistutdanningen som nå er godkjent består av dagens 3,5-årige videreutdanning + 80 timer fordypningsveiledning i ISTDP. De 80 timene fordypningsveiledning vil bli organisert av NI-ISTDP som veiledningssamlinger i gruppe på maksimalt 4 deltagere mellom videreutdanningssamlingene. Den nye spesialistutdanningen i ISTDP tilsvarer kravene om 160 timer kurs, 100 timer egenerfaring/egenutvikling/ekstra veiledning og 80 timer ISTDP fordypningsveiledning (i alt 340 timer). I tillegg kommer NPF sine krav om veiledning (totalt 240 timer), praksis og spesialistoppgave.

Se NPF sitt reglement for spesialiteten i psykoterapi her.

Vi starter opp forkurs i Bergen, Trondheim og Drammen denne høsten. Gjennomført forkurs kreves for å gå videre på den 3-årige videreutdanningen etter ny ordning med oppstart vårsemesteret 2016. Med nok påmeldte kan det bli hele videreutdanninger i både Bergen, Trondheim og Drammen.

Hva dette får å si for dere som allerede er i gang med videreutdanning og ønsker å bruke denne i en spesialitet i psykoterapi anbefaler vi at dere henvender dere skriftlig til NPF om. Vi i NI-ISTDP vil forsøke å bistå med løsninger ved behov.

Leave a Reply