4. Norske fordypningsseminar i D-ISTDP med Dr. Abbass 26.-28 mai 2016 i Drammen

ISTDP – hvordan behandle pasienter med høy grad av motstand

Paameldingsknapp_1  Om du opplever problemer underveis i påmelding eller ikke får kvittering på sms til slutt så kontakt instituttet her (PS! Instituttets utdanningskandidater er allerede påmeldt)

Jo mer klinisk erfaring vi får, jo tydeligere er det at vi ikke alltid lykkes i å hjelpe pasientene med å bedre deres fungering, symptomer, selvfølelse og vansker i møte med andre. Psykoterapi er et samarbeidsprosjekt, men mange pasienter går inn i terapirommet preget av passivitet, hjelpesløshet, håpløshet, unnvikelse, motvillighet, rigiditet og andre måter å møte terapeuten på som utgjør et stort hinder for å få skikkelig effekt av behandlingen. De bærer med andre ord med seg en form for motstand mot aktivt å ta del i og nyttiggjøre seg det terapeutiske arbeidet. Dette vil typisk kunne gjelde pasienter med personlighetsforstyrrelser, langvarige, behandlingsresistente eller tilbakevendende depresjoner og angstlidelser, somatoforme plager og relasjonelle problemer. Hos disse pasienten er motstanden en av hovedgrunnene til at de tidligere ikke har fått effekt av behandling.
ISTDP ble utviklet av Habib Davanloo, og er en empirisk dokumentert terapiform som arbeider med de emosjonelle komponentene under symptomlidelser og relasjonelle problemer, samt direkte og tidsbesparende måter for å håndtere pasientens motstand. Allan Abbass, professor i psykiatri ved Dalhousie University (CA), har arbeidet med Davanloo i over 25 år, og leder fordypningsseminaret der han tar for seg hvordan vi kan arbeide mest effektivt med pasientens motstand. Teorien bak ISTDP generelt og motstandsarbeid spesifikt vil gjennomgås, og rikholdige videoillustrasjoner vil demonstrere hvordan dette arbeidet gjøres. Koblingen mellom emosjonelle konflikter og motstand vil være et hovedfokus samt timing av de ulike intervensjonene man anvender i ISTDP
Det årlige fordypningsseminaret inngår som obligatorisk del av videreutdanningsprogrammet i ISTDP. Det er også en mulighet for tidligere utdanningskandidater i ISTDP til å fordype seg ytterligere i viktige kliniske tema. Fordypningsseminaret er samtidig åpen for andre leger, psykologer og autorisert helsepersonell med behandleransvar (inkl. profesjonsstudenter i psykologi) som ønsker å bli bedre kjent med ISTDP og lære seg konkret metodikk for å håndtere kliniske utfordringer som de aller fleste kjenner igjen fra egen hverdag.

Kursinformasjon: 4. norske fordypningsseminar i ISTDP

Har du vanskeligheter med å få åpnet pdf filen på iPhone eller iPad så trykk og hold på linken. Velg deretter “Åpne i ny fane”.

Leave a Reply