Det 5. norske fordypningsseminar i Davanloo’s ISTDP med Dr. Allan Abbass og Norsk Institutt for ISTDP (NI-ISTDP) i Drammen Teater 11. – 13. Mai 2017.

Press Here for information in english and registration from abroad.

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for behandlingsresistente depresjoner

Opp mot halvparten av alle pasienter med depressive lidelser får ikke effekt av terapi eller psykofarmaka. Som behandlere møter vi ofte mennesker som sitter fast i håpløshet, passivitet eller mønstre av selvdestruktivitet som kan oppleves umulig å snu. Å forsøke å trekke noen ut av en slik posisjon, eller å sitte med ansvaret for at terapien skal ende godt, har kostet de fleste av oss mange krefter. Finnes det tilnærminger til denne problematikken som kan hjelpe pasientene med å finne og aktivere de nødvendige ressursene i seg selv?

Det er en rekke årsaker til manglende effekt av terapi hos pasienter med depressive lidelser. De har ofte samtidige angstlidelser, personlighetsproblematikk og relasjonstraumer som bidrar til å opprettholde de depressive plagene og blokkerer effekten tradisjonelle terapiformer har. Mange av pasientene sliter med aktivering/angst langt utenfor eget toleransevindu og andre igjen er stengt inne bak murer av selvbeskyttende mekanismer som vi vanskelig når inn til, og dermed ikke blir optimalt aktivert i terapien. Klinikere som arbeider med et bredt spekter av pasienter har behov for teori og spesifikke ferdigheter til å møte slike problemstillinger.
ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) er en intensiv emosjonsfokusert terapiform som ved behandling av depressive tilstander samtidig behandler de komorbide tilstandene. Fokuset i ISTDP er hele tiden på det som til enhver tid er til størst hinder for at pasienten kommer et skritt nærmere å få gjort noe med sine problemer. Gjennom et intervensjonssystem som både styrker den terapeutiske alliansen og mobiliserer pasientens sunne sider, blir pasienten kjent med og kan komme til kjernen av sine emosjonelle konflikter, og gradvis overvinne kroniske, selvdestruktive mønster. ISTDP har et robust og stadig økende grunnlag i forskning som viser at den er effektiv i møtet med angst-, depresjons- og personlighetsproblematikk. Blant annet er det gjort kontrollerte studier på metodens effektivitet ved behandlingsresistent depresjon både her hjemme og internasjonalt.
Fordypningsseminaret vil identifisere og gi rammeverk for å forstå de forskjellige formene for behandlingsresistent depresjon du kan møte i terapirommet, og vil deretter gå gjennom behandlingsprosessen for å komme til kjernen av de emosjonelle konfliktene som er kilden til depresjonene, og hvordan du som terapeut kan håndtere motstandsfenomen som oppstår underveis. Dette vil illustreres med videoopptak av terapitimer, der forholdet mellom teori og praksis tydeliggjøres.

Seminaret er en del av Norsk Institutt for ISTDP (NI-ISTDP) tre-årige videreutdanningen i ISTDP for leger og psykologer (instituttet.istdp.no), og er samtidig åpent for tidligere utdanningskandidater i ISTDP og autorisert helsepersonell som ønsker å bli kjent med denne behandlingsmodellen. Det legges vekt på å gjøre teori og praksis forståelig og tilgjengelig også for kollegaer uten kjennskap til ISTDP fra før.

Påmelding og informasjon: 5-norske-fordypningsseminar-i-istdp

Har du vanskeligheter med å få åpnet pdf filen på iPhone eller iPad så trykk og hold på linken. Velg deretter “Åpne i ny fane”. NB! pdf filen er på 3 sider. Om ikke hele filen åpnes, benytt PC/Mac.

Påmelding via sendregning.no: Direkte påmelding

 

Leave a Reply