6. Norske fordypningsseminar i ISTDP med Dr. Abbass og Norsk Institutt for ISTDP i Drammen 12. – 14. april 2018

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) i arbeid med komplekse traumetilstander

Komplekse traumetilstander kjennetegnes typisk av alvorlige traumer i tidlige leveår, og innebærer en svekket kapasitet til å tåle følelser, nærhet og vonde minner. I det psykoterapeutiske arbeidet med mennesker med komplekse traumetilstander vil behandlere typisk oppleve en vanskelig balansegang mellom å aktivere og nedregulere pasientens følelsesmessige aktivering.

Det vil i de fleste behandlingsforløp være nyttig å kunne identifisere pasienters toleransevindu for minner, følelser og nærhet, samt å ha verktøy for å kunne ekspandere dette vinduet inntil pasienten fungerer med større kapasitet i livet sitt.

Dette er ikke unikt for traumeterapi. De to hovedutfordringene terapeuter typisk møter i terapi – uansett problemstilling – er at pasienten enten blir overaktivert og derved symptomatisk dårligere i løpet av timene, eller at pasienten blir underaktivert, og derved ikke får eksponert seg for det de trenger å eksponeres for.

ISTDP er en kompleks følelsesfokusert terapiform som blant annet har et spesifikt operasjonalisert system for å identifisere hver pasients unike toleransevindu og å bygge kapasitet gjennom å utvide dette toleransevinduet. En parallell målsetning er å bearbeide traumer og erstatte maladaptive forsvarsmekanismer med mer fleksible og adaptive strategier.

Dr. Abbass og Norsk Institutt for ISTDP inviterer til en 3 dagers videobasert undervisning for å lære bort måter å arbeide med sammensatte traumer.

6. norske fordypningsseminar i ISTDP 2018

Leave a Reply