Advanced ISTDP training program i Norge med oppstart mars 2018

NI-ISTDP har gleden av å invitere dere som har gjennomført 3-årig videreutdanning/spesialistprogram i ISTDP til advanced training i form av det vi har kalt nivå 1 og 2. Du velger selv hvilket nivå som best passer for deg i din videre utvikling. Du kan ta nivå 1 før du tar nivå 2, eller du kan gå direkte til nivå 2. Du melder deg kun på ett av programmene og det er begrenset antall plasser.

Advanced training – nivå 1: Advanced training med norske veiledere. Nivå 1 kan best beskrives som en videreføring av videreutdanningen og strekker seg over to år. Vi vil ha fokus på videre arbeid med å utvikle terapeutiske ferdigheter i møte med pasienter på tvers av spektrene i ISTDP. Programmet forutsetter fullført 3-årig videreutdanning i ISTDP og er egnet for terapeuter som ønsker å ha et strukturert program for å videreutvikle sine terapeutiske ferdigheter i forlengelsen av den 3-årige videreutdanningen/spesialistprogrammet.

Veiledere på nivå 1 vil være Roger Sandvik Hansen, Bernt Langvasbråten, Jonas Sharma-Bakkevig og Filip Myhre. Programmet består av fordypningsseminaret med videobasert undervisning med Allan Abbass i mai hvert år, en og to dagers samlinger med norske veiledere samt samt 6 årlige samlinger i smågruppe med veiledning på egne terapier.

Advanced training – nivå 2: Advanced training med internasjonale veiledere. Nivå 2 er egnet for deg som er godt kjent med ISTDP litteraturen og som har hatt anledning til å øve, samt se mye på egne videoer alene, eller sammen med kollega eller veileder. Programmet strekker seg over 2 år og forutsetter fullført 3-årig videreutdanning i ISTDP og er egnet for terapeuter som ønsker å bygge videre på sine terapeutiske ferdigheter og øke forståelsen for arbeid med komplekse, terapeutiske utfordringer.

Veiledere i på nivå 2 vil være Allan Abbass, Jon Fredrickson, Roger Sandvik Hansen, Bernt Langvasbråten, Jonas Sharma-Bakkevig og Filip Myhre. Programmet vil bestå av samlinger med internasjonale veiledere vår og høst i samlet gruppe, videobasert fordypningsseminar med Allan Abbass i mai hvert år, samt 6 årlige samlinger i smågrupper med veiledning på egne terapier.

Se vedlagte invitasjon for informasjon om programmet og påmelding. Om du opplever vansker med å opne vedlegget fra iPhone/iPad; trykk på linken og hold til menyen viser “Åpne i ny fane” og trykk på denne.

NB! Begrenset antall plasser og oppstart i mars 2018!

Leave a Reply