Veiledning individuelt og i gruppe

Norsk institutt for ISTDP tilbyr veiledning individuelt og i grupper både for utdanningskandidater og andre klinikere. Ta kontakt med oss ved interesse. All veiledning er godkjent av Norsk Psykologforening som tellende til spesialiteten i klinisk voksenpsykologi.