Videreutdanningsprogram i ISTDP for leger og psykologer 

Forkurs i ISTDP:

 •  Går over 3 + 2 dager der deltakerne introduseres for grunnleggende teori og ferdigheter i ISTDP. Deltakerne introduseres for arbeidet med å etablere effektivt fokus i terapi, bygge en bevisst terapeutisk allianse, identifisere og arbeide med forsvar, regulere angst, og optimalisere pasientens tilgang på følelser. Det kreves fullført forkurs for å søke den 3-årige videreutdanningen.
 •  Pris 2750,- per kursdag

3-årig videreutdanning i ISTDP består av:

 • Tre samlinger årlig, hver på tre dager (foregår på norsk). På videreutdanningen lærer deltakerne å effektivt intervenere basert på pasientens responser, og å skreddersy behandlingen til pasientens unike karakter, symptomutforming og angsttoleranse. Første året fokuserer på psykoterapi med pasienter med lav-moderat grad av motstand, andre året fokuserer på psykoterapi med pasienter med fragilitet, og tredje året fokuserer på pasienter med høy grad av motstand. Deltagerne har med eget videomateriale til hver samling. Pris per dag 2500,-
 • Tredagers fordypningsseminar hvert år i Drammen med fokus på tilegnelse av spesifikke ferdigheter illustrert med terapivideoer og knyttet til et spesifikt tema. Deltakere har ikke med videoer til veiledning til dette seminaret. Seminarene er ledet av psykiater og professor Allan Abbass fra Canada (foregår på engelsk). Pris per dag 2000,-
 • Samlet er pris per år (4 samlinger a’ 3 dager) 28.500,- per år. I tillegg kommer eventuelt reise og
  opphold til en 3 dagers samling i Drammen per år.
  Godkjenninger fra Norsk Psykologforening (NPF):
 •  I tillegg til at utdanningen er godkjent av «Institute for ISTDP Training and
  Research» (www.istdpinstitute.com) ble vårt videreutdanningsprogram i ISTDP i 2015 også godkjent av NPF for spesialiteten i psykoterapi. Videreutdanningsprogrammet er i tillegg forhåndsgodkjent av NPF som vedlikeholdsaktivitet og fritt spesialkurs (se detaljer under).
  Spesialiteten i psykoterapi (ISTDP). 3-årig videreutdanning i ISTDP + 80 timer fordypningsveiledning.
 • Ønsker du å kombinere videreutdanningen i ISTDP med spesialiteten i psykoterapi så må du legge til en (valgfri) modul bestående av totalt 80 timer fordypningsveiledning i ISTDP. Mellom hver tredagers samling møtes man da en dag i mindre grupper på max 4 deltagere (med medbrakt videomateriale) og en veileder. Det er totalt 10 slike dager med fordypningsveiledning i ISTDP fordelt på 3 år. Pris per time fordypningsveiledning i smågrupper er kr. 600,- per time per deltager.
 •  Det er mao i videreutdanningen bakt inn kravene om 160 timer kurs og 100 timer egenerfaring. I tillegg kan du velge modulen bestående av 80 timer fordypningsveiledning slik at kravene til spesialiteten i psykoterapi tilfredsstilles. De utdypende bestemmelsene for det obligatoriske programmet i spesialiteten i psykoterapi finner du på NPF’s sine hjemmesider: http:// www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialiteten-i- psykologi-ny-ordning/utfyllende-bestemmelser-spesialiteten-i-psykologi-ny-ordning/spesialiteten-i- psykoterapi
  4