Styret og lærerkrefter i NI-ISTDP

De norske veilederene ved NI-ISTDP har alle en treårig grunnutdanning i ISTDP med Jon Frederickson, Allan Abbass og Kees Cornelissen og veilederutdanning fra Institute for ISTDP Training and Research i Washington ved Jon Frederickson. Alle veilederene mottar i tillegg klinisk veiledning fra Dr. Abbass.

20120110-235918
Dr. Allan Abbass er professor i psykiatri og psykologi ved Dalhousie Universitetet i Halifax, Canada og leder av Centre for Emotions and Health samme sted. Abbass har siden 1990 studert hos Dr. Davanloo og utviklet en internasjonalt anerkjent kompetanse i ISTDP klinikk, veiledning og forskning. Abbass er en ledende forsker på korttids dynamiskterapi med over 160 publikasjoner hvor de fleste er tilgjengelige via istdp.ca. Abbass har mottatt en rekke priser og utmerkelser for undervisning og bidrag innen psykoterapiforskning samt at han er gjesteprofessor ved flere universiteter i USA og Europa. Abbass holder årlige fordypningsseminar i Canada, Norge, Sverige, Italia og Danmark samt at han veileder terapeuter og holder foredrag verden over.
Vi er stolte over at Dr. Abbass er en del av vårt utdanningsprogram hvor våre kandidater får en årlig samling på tre dager med han.

Jonas

Psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig
Jonas Sharma-Bakkevig er psykologspesialist (klinisk voksenpsykologi), og arbeider som kliniker, veileder og foreleser. Han har erfaring fra akuttpsykiatri, DPS og forskningsvirksomhet. Han har også arbeidet som kliniker og forskningsmedarbeider på Thorsberg Døgnseksjon (ISTDP-posten) og Ullevål Personlighetsprosjekt (UPP). Jonas er veileder innen ISTDP, og sitter i styret til Norsk Institutt for ISTDP. Jonas har mottatt, og mottar, veiledning fra Allan Abbass, Jon Frederickson og Patricia Coughlin.

Kontaktinfo:
Jonas Bakkevig
Tlf.: 40 21 85 80
Mail: jonas.bakkevig@hotmail.com

20140317-230348.jpg

Psykolog Filip Myhre
Filip Myhre arbeider som kliniker, veileder, fagutvikler og foreleser. Han har erfaring fra poliklinikk, døgnbehandling og privat praksis. Filip arbeider for tiden som 1 av 3 behandlere på Thorsberg Døgnseksjon (ISTDP-posten), parallelt med undervisning og fagutvikling ved andre enheter. Han har mottatt sin grunnutdanning i ISTDP hos Dr Allan Abbass, Jon Fredrickson og Kees Cornelissen. Filip er veileder innen ISTDP, instruktør for 3 av våre Core grupper, og sitter i styret til Norsk Institutt for ISTDP.

OAS_3

Psykologspesialist og Ph.D. Ole André Solbakken
Ole André Solbakken er doctor psychol og psykologspesialist med omfattende erfaring som kliniker, underviser, veileder og forsker innen psykoterapifeltet. Han er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Solbakken skrev sin doktorgrad om betydningen av affektintegrasjon for psykopatologi og psykoterapi og har forfattet en rekke publikasjoner innen klinisk psykologi og psykoterapiforskning i både nasjonale og internasjonale publiseringskanaler. Solbakken gjennomførte sin videreutdanning i ISTDP med Jon Frederickson, Allan Abbass og Kees Cornelissen, samt veilederutdanning med Jon Frederickson gjennom ISTDP International. I tillegg til å veilede og undervise i ISTDP, er han godkjent som lærer og veileder i Affektbevissthetsmodellen. Solbakken har presentert og undervist i ISTDP både her hjemme og internasjonalt, blant annet i Italia og Danmark. Solbakken var sentral i oppstarten av ISTDP-posten på Thorsberg og bidro som terapeut der fra oppstarten i 2009 til han ble fast ansatt ved UiO i 2012. Han er nå leder for kvalitetssikringskomponenten ved ISTDP-posten og har sammen med Allan Abbass skrevet flere forskningspublikasjoner basert på data derfra. Sammen med psykologspesialist Roger Sandvik Hansen driver Solbakken for tiden videreutdanningsgruppe i ISTDP for leger og psykologer i Vestre Viken HF.

Postadresse:
Ole André Solbakken
Forskningsveien 3A
Postboks 1094 Blindern
0317 Oslo

Roger

Roger Sandvik Hansen er psykologspesialist og har bred erfaring som kliniker, veileder og underviser i psykoterapi, bl.a. fra profesjonsstudiet ved UiO. Han jobber til daglig som psykologspesialist på ISTDP posten ved Thorsberg Døgnseksjon og med forskning, veiledning og fagutvikling ved Drammen DPS. Han har en bistilling ved Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen hvor han bl.a. underviser i ISTDP på profesjonsstudiet i psykologi. Sandvik Hansen gjennomførte sin videreutdanning i ISTDP med Jon Frederickson, Allan Abbass og Kees Cornelissen, samt veilederutdanning med Jon Frederickson ved ”Institute for ISTDP Training and Research”. Han har presentert ISTDP en rekke steder nasjonalt, samt i Sverige og Canada. I tillegg til å veilede og undervise på flere videreutdanningsgrupper i ISTDP er han godkjent lærer og veileder i Affektbevissthetsmodellen.
Bernt Langvasbråten

Psykologspesialist Bernt Langvasbråten
Langvasbråten har treårig videreutdanning i ISTDP som ble ledet av Jon Frederickson, Allan Abbass og Kees Cornelissen og går nå i veilederutdanning ved Institute for ISTDP Training and Research ved Jon Frederickson.
Langvasbråten var initiavtivtaker og organisator for skandinavias første ISTDP døgnpost ved Drammen DPS hvor han har en deltidsstilling som terapeut.
Langvasbråten var grunnlegger av og leder fortsatt Norsk forening for ISTDP.
Kontakt: Epost Nettadresse: Instituttet