Nytt forkurs i ISTDP i Drammen høsten 2017

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP i Drammen høsten 2017. Forkurset er på 5 dager(3+2) i våre kurslokaler i Drammen sentrum. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram/spesialistutdanning. Datoer: 1. samling 18. – 20. oktober, 2017 (3 dager). 2. samling 30 november – 01. desember, 2017 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: Psykologspesialistene Jonas Sharma-Bakkevig og Bernt Langvasbråten fra Norsk Institutt for ISTDP.Forkus og videreutdanning ISTDP Drammen

/ read more

Forkurs og videreutdanning ISTDP i Drammen vår 2017

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP i Drammen våren 2017. Forkurset er på 5 dager(3+2) i våre kurslokaler i Drammen sentrum. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram/spesialistutdanning. Datoer: samling 26. – 28. april 2017 (3 dager) samling 1. – 2. juni 2017 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: Psykologspesialistene Roger Sandvik Hansen og Filip Myhre fra Norsk Institutt for ISTDP. Forkus og videreutdanning ISTDP Drammen

/ read more

Det 5. norske fordypningsseminar i Davanloo’s ISTDP med Dr. Allan Abbass og Norsk Institutt for ISTDP (NI-ISTDP) i Drammen Teater 11. – 13. Mai 2017.

Press Here for information in english and registration from abroad. Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for behandlingsresistente depresjoner Opp mot halvparten av alle pasienter med depressive lidelser får ikke effekt av terapi eller psykofarmaka. Som behandlere møter vi ofte mennesker som sitter fast i håpløshet, passivitet eller mønstre av selvdestruktivitet som kan oppleves umulig å snu. Å forsøke å trekke noen ut av en slik posisjon, eller å sitte med ansvaret for

/ read more

Forkurs og videreutdanning i ISTDP i Trondheim 2017

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP Trondheim i 2017. Forkurset er på 5 dager(3+2) sentralt lokalisert i Trondheim. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram/spesialistutdanning. Datoer: samling 15. – 17. februar 2017 (3 dager) samling 16. 0g 17. mars 2017 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: 2 veiledere fra Norsk Institutt for ISTDP. forkus-og-videreutdanning-istdp-trondheim-5 Har du vanskeligheter med å få åpnet pdf filen på iPhone eller

/ read more

3. Danish ISTDP Immersion with Dr. Abbass: Keeping up the pressure in ISTDP: Assessment and treatment of the highly resistant client

January 26 – 28, 2017 at Bryggen Kulturhus, Copenhagen The majority of all psychotherapy clients do not benefit sufficiently from psycho-pharmacology or psychotherapies, such as manualized CBT, or traditional psychoanalytic therapy. Thus treatment resistance is very common. Many patients continue to suffer from their symptoms, relational difficulties, and self-defeating behaviors, which destroy their efforts to benefit from psychotherapy. This resistance is common, costly and frustrating to health care providers, and

/ read more

4. Norske fordypningsseminar i D-ISTDP med Dr. Abbass 26.-28 mai 2016 i Drammen

ISTDP – hvordan behandle pasienter med høy grad av motstand   Om du opplever problemer underveis i påmelding eller ikke får kvittering på sms til slutt så kontakt instituttet her (PS! Instituttets utdanningskandidater er allerede påmeldt) Jo mer klinisk erfaring vi får, jo tydeligere er det at vi ikke alltid lykkes i å hjelpe pasientene med å bedre deres fungering, symptomer, selvfølelse og vansker i møte med andre. Psykoterapi er et

/ read more

NB! Fulltegnet. Forkurs og videreutdanning i ISTDP i Drammen høsten 2016

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP høsten 2016. Forkurset er på 5 dager(3+2) sentralt lokalisert i Drammen i NI-ISTDP sine kurslokaler. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram. Datoer: 1. samling 05. – 07. oktober 2016 (3 dager). 2. samling 12. og 13. desember 2016 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: Psykologspesialist og 1. amanuensis Ole A. Solbakken og psykologspesialist Bernt Langvasbråten. Forkus og videreutdanning ISTDP

/ read more

Forkurs og videreutdanning i ISTDP i Tromsø 2016

Norsk institutt for ISTDP arrangerer forkurs i ISTDP vår 2016. Forkurset er på 5 dager(3+2) sentralt lokalisert i Tromsø. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram. Datoer: 1. samling 27. -29. april 2016 (3 dager). 2. samling 1.-2. juni 2016 (2 dager) Alle dager fra 0900-1600. Veiledere: Psykologspesialist Roger Sandvik Hansen og en annen av instituttets veiledere. Forkus og videreutdanning i Tromsø våren 2016 Har du vanskeligheter med å

/ read more

Spesialistprogram i ISTDP for psykologer godkjent av NPF

Spesialistprogram i ISTDP for psykologer godkjent av NPF

Da har Norsk Institutt for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (NI-ISTDP) fått godkjent sin 3,5-årige videreutdanning for spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi. Den nye spesialistutdanningen som nå er godkjent består av dagens 3,5-årige videreutdanning + 80 timer fordypningsveiledning i ISTDP. De 80 timene fordypningsveiledning vil bli organisert av NI-ISTDP som veiledningssamlinger i gruppe på maksimalt 4 deltagere mellom videreutdanningssamlingene. Den nye spesialistutdanningen i ISTDP tilsvarer kravene om 160 timer kurs, 100

/ read more

Forkurs i ISTDP i Trondheim høst 2015

Norsk institutt for ISTDP arrangerer nytt forkurs i ISTDP høsten 2015. Forkurset er på 5 dager(3+2) sentralt lokalisert i Trondheim. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram. Datoer: samling 21.-23. oktober 2015 (3 dager). samling 12.-13. november 2015 (2 dager) Veiledere: Psykologspesialist Roger Sandvik Hansen og psykolog Filip Myhre. Invitasjon forkurs og videreutdanning ISTDP Trondheim 4, høst 2015 Har du vanskeligheter med å få åpnet pdf filen på iPhone

/ read more
Page 2 of 3«123»