Forkurs i ISTDP i Drammen høst 2015

Norsk institutt for ISTDP arrangerer nytt forkurs i ISTDP høsten 2015. Forkurset er på 5 dager(3+2) og holdes i instituttets lokaler i Nedre Storgate 20, 3 etg. i Drammen. Kurset er obligatorisk for deltakelse på treårig videreutdanningsprogram. Datoer: samling 07.-09. oktober 2015 (3 dager). samling 12.-13. november 2015 (2 dager) Veiledere: Psykologspesialistene Jonas Sharma-Bakkevig og Bernt Langvasbråten. Invitasjon forkurs og videreutdanning ISTDP Drammen 4, høst 2015 Har du vanskeligheter med

/ read more

Video med Professor og psykiater Allan Abbass om hvordan man i intensiv dynamisk korttidstearpi (ISTDP) forstår og behandler somatiseringslidelser og depresjon.

Professor og psykiater Allan Abbass om hvordan man i intensiv dynamisk korttidstearpi (ISTDP) forstår og behandler somatiseringslidelser og depresjon. Dr. Abbass gir et 4 dagers kurs for klinikere om dette temaet i Drammen 22.-25. mai 2014. For mer info og påmeldingsskjema se www.istdp.no. Læringspoengene vil bli rikt illustrert med videoopptak fra terapitimer. I tillegg til depresjon vil noen av de somatiske tilstandene som vil bli berørt være; hodepine/migrene, slitenhet/utmattelsestilstander, svakhet

/ read more

Norsk institutt for ISTDP

Norsk institutt for ISTDP

Norsk institutt for ISTDP tilbyr videreutdanning i ISTDP til leger og psykologer samt veiledning, kurs og presentasjoner. Institituttet samarbeider med Institute for ISTDP Training and Research i Washington og Allan Abbass i Canada

/ read more

Institute for ISTDP Training and Research

Institute for ISTDP Training and Research

Vår samarbeidspartner i Washington som drives av Jon Frederickson.

/ read more
Page 3 of 3«123